Cyngor i rywun rwy'n ei gefnogi

Bydd llawer o'r cyngor ar y tudalennau i bobl sydd â phrofiad o ofal hefyd yn berthnasol i'r rhai sy'n eu cefnogi, ond mae cyngor penodol ar gael i ofalwyr, addysgwyr ac oedolion cefnogol eraill yma hefyd.

Ein prif awgrym yw adeiladu eich ymwybyddiaeth. Ydych chi'n ofalwr maeth neu'n weithiwr cymdeithasol? Chwiliwch am gyfleoedd i adeiladu eich dealltwriaeth o'r brifysgol. Ydych chi'n gweithio mewn ysgol, coleg neu brifysgol? Ceisiwch ddysgu mwy am yr hyn y gall profiad o ofal ei olygu i'ch myfyrwyr. Mae bod yn wybodus ac yn ddeallus yn allweddol wrth gefnogi unrhyw un trwy eu taith addysgol ac mae'n arbennig o bwysig os ydych chi'n cefnogi unigolyn â phrofiad o ofal nad oes ganddo gymaint o gefnogaeth â'u cyfoedion.

Cyngor i staff Addysg Uwch:

Cyngor i athrawon:

Back to top