Gwneud Ceisiadau

Felly rydych chi wedi penderfynu bod gennych ddiddordeb mewn mynd i’r brifysgol. Nawr, sut i fynd ati i wneud cais? Mae pob math o adnoddau  ; ar gael i'ch helpu gyda'ch ceisiadau; rhai ohonynt yn fwy cyffredinol, a rhai a fydd yn rhoi cyngor penodol i bobl sydd â phrofiad o ofal. Fe gewch chi ddolenni i adnoddau yn ogystal â rhywfaint o'n cyngor ni ein hunain yma.

Gwneud dewisiadau

Hefyd, mae digon o ddolenni defnyddiol ar gael

Hefyd, mae digon o ddolenni defnyddiol ar gael yma.

Ysgoloriaethau a Chyllid

Arian yw un o'r prif resymau pam mae pobl yn amau a ddylen nhw fynd i’r brifysgol. P'un a ydych chi’n gadael gofal, yn rhywun sydd â phrofiad o ofal neu'n rhywun sydd wedi ymddieithrio oddi wrth ei rieni, mae amrywiaeth o opsiynau cyllid i'ch helpu i dalu am eich astudiaethau. Efallai mai grantiau neu fenthyciadau sydd ar gael i bob myfyriwr fydd rhai o’r rhain, efallai y daw rhywfaint o gyllid gan eich awdurdod lleol, ac mae’n bosibl y bydd peth cyllid yn dod yn benodol o'r brifysgol rydych chi'n mynd iddi.

Rhagor o Wybodaeth

Mae sefyllfaoedd ariannu yn newid o flwyddyn i flwyddyn, ond dyma'r mannau allweddol y bydd angen i chi edrych arnyn nhw i weld beth sydd ar gael i chi:

Back to top