dolenni

Bydd pob un o'r tudalennau ar y wefan hon yn cynnwys gwybodaeth berthnasol i chi os ydych chi'n berson â phrofiad o ofal yng Nghymru sy'n ystyried y brifysgol.

Isod, rydym wedi ychwanegu rhywfaint o wybodaeth benodol yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Cefnogaeth a Chyngor i bobl sydd â phrofiad o ofal sy'n meddwl am y brifysgol

The Complete University Guide: https://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/student-advice/applying-to-uni/applying-to-university-as-a-care-leaver

Canllaw gan Future Focus i Ymadawyr Gofal ynghylch AU: https://www.thefuturefocus.co.uk/media/hclbe5ap/care-leaver-guide-v2.pdf

Propel (am fanylion am gymorth prifysgolion unigol i fyfyrwyr sydd â phrofiad o ofal) https://becomecharity.org.uk/get-support/propel/

Cyngor gan Become am FE ac Addysg Uwch: https://becomecharity.org.uk/get-information/higher-and-further-education/

Uni4Me: https://uni4me.co.uk/

Cyngor UCAS am wneud dewisiadau: https://www.ucas.com/connect/blogs/key-things-care-experienced-students-consider-when-choosing-university-or-college

Oes gennych brofiad o ofal ac yn geisiwr lloches neu’n ffoadur? Bwriwch olwg ar Weithgarwch Myfyrwyr dros Ffoaduriaid (STAR): https://star-network.org.uk/

Llywodraeth Cymru: https://gov.wales/why-choose-higher-education

Cyngor i Fyfyrwyr gan The Complete University Guide: https://www.theuniguide.co.uk/

Rhestr wirio 'dewis prifysgol' y Complete University Guide: https://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/student-advice

Rhestr wirio 'dewis prifysgol' y Complete University Guide: https://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/student-advice/final-choice/choosing-a-university-checklist

Ystafell y Myfyrwyr (yn cynnwys fforymau gyda llawer o gyngor gan fyfyrwyr presennol) https://www.thestudentroom.co.uk/university/apply/

Discover Uni: https://discoveruni.gov.uk/

Canllaw Discover Uni’s i ddewisiadau AU: https://www.officeforstudents.org.uk/media/9d8b99b1-6caf-4ab9-9031-7425fe43dfdd/discover-uni-students-booklet-2022.pdf

First Campus (De Ddwyrain Cymru): https://www.firstcampus.org/

Ymestyn yn Ehangach (Gogledd a Chanolbarth Cymru): http://www.reachingwider.ac.uk/

Ymestyn yn Ehangach (De Orllewin Cymru): https://www.swansea.ac.uk/reaching-wider/

Gwneud cais i’r Brifysgol

Student Finance Wales: https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/

Llywodraeth Cymru: https://gov.wales/dont-let-money-get-in-the-way-of-university

UCAS: https://www.ucas.com/undergraduate/applying-university/individual-needs/ucas-undergraduate-care-experienced-students

Ysgoloriaethau Unite Foundation (Ar gael i fyfyrwyr sydd â phrofiad o ofal ac wedi ymddieithrio o'r DU sydd am astudio mewn prifysgolion penodol yn Lloegr a'r Alban) https://thisisusatuni.org/

Discover Uni’s finance guide for Wales: https://discoveruni.gov.uk/how-will-i-pay-for-it/how-will-i-pay-wales/

Cymorth awdurdod lleol – cysylltwch â’ch awdurdod lleol unigol gan fod cymorth yn amrywio.

Pontio i'r Brifysgol

Gweler Cymorth Prifysgolion am ddolenni i dimau perthnasol ym mhrifysgolion Cymru – gallan nhw eich helpu os bydd eich cynlluniau’n newid

Ar ôl y brifysgol

Cysylltwch â'ch cyswllt dynodedig

Prospects, ar gyfer gyrfaoedd ôl-raddedig https://www.prospects.ac.uk/

Rhaglen ddatblygu Career Matters’ Thrive: https://www.career-matters.org/career-matters-thrive-platform/

Cyrsiau ôl-raddedig ar Prospects https://www.prospects.ac.uk/postgraduate-courses

Cefnogi person sydd â phrofiad o ofal i fynd i'r brifysgol?

Bydd llawer o'r cyngor ar y tudalennau i bobl sydd â phrofiad o ofal hefyd yn berthnasol i'r rhai sy'n eu cefnogi, ond mae cyngor penodol ar gael i ofalwyr, addysgwyr ac oedolion cefnogol eraill yma hefyd.

Back to top